bậc tín nhiệm

Moody’s quyết định hạ ba bậc tín nhiệm của Italy

Bộ Tài chính Italy cho biết quốc gia sẽ đạt mức tăng trưởng 0,7% trong năm 2011, thay vì mức 1,1% đưa ra hồi tháng 4. Hai con số này của năm 2012 lần lượt là 0,6% và 1,3%. Trong khi đó IMF có vẻ bi quan hơn khi dự đoán mức tăng trưởng đạt more »