Thiết kế vật dụng

Bạn sẽ không bao giờ vứt đi những lọ dầu cá đã hết sau khi đọc bài viết này

Mỗi chúng ta có lẽ đều có vài lọ dầu cá đã dùng hết và không còn được sử dụng nữa, nhưng bạn vẫn vứt chúng ở đâu đó. Bạn tự hỏi bỏ những chiếc lọ này đi thì thật phí, nhưng giữ lại lại chẳng biết phải làm gì? Một vài ý tưởng thông more »