Tỷ phú Warren Buffett

Tỷ phú tự thân Warren Buffett thu tỷ đô từ đầu tư khủng hoảng

Một số vụ đầu tư vẫn tiếp tục sinh các khoản cổ tức khổng lồ cho tỷ phú Warren. Ông và công ty của mình sở hữu rất nhiều cổ phần trong các doanh nghiệp hoặc đứng ra bảo trợ mua cổ phiếu. Trên giấy tờ, công ty vẫn hưởng hàng tỷ USD mỗi năm more »