Tham quan trường mầm non Gasanze / Studio Asa

Mục đích của dự án là thiết lập các tiêu chuẩn cho cơ sở Rwanda preprimary. Dựa trên những nghiên cứu từ các trường học tiêu chuẩn thân thiện với trẻ em, dự án này tìm cách kích thích trẻ em dưới 6 tuổi. Việc sử dụng các vật liệu ,kỹ thuật, bố trí không gian hợp lý, nhằm đạt được sự thống nhất, sáng tạo, hiệu quả chi phí và có thể nhân rộng thành mô hình bền vững.

 

 

Kienviet.net –  Mục đích của dự án là thiết lập các tiêu chuẩn cho cơ sở Rwanda preprimary. Dựa trên những nghiên cứu từ các trường học tiêu chuẩn thân thiện với trẻ em, dự án này tìm cách kích thích trẻ em dưới 6 tuổi. Việc sử dụng các vật liệu ,kỹ thuật, bố trí không gian hợp lý, nhằm đạt được sự thống nhất, sáng tạo, hiệu quả chi phí và có thể nhân rộng thành mô hình bền vững.

53644f1cc07a805651000074_pre-primary-school-asa-studio_interior_furniture_gasanze

Thông tin dự án:

sư: Studio Asa

Địa chỉ: Rwanda

Nhà thiết kế chính: Toma Berlanda, Nerea Amoros Elorduy

Năm: 2013

Ảnh: (c) Studio Asa

Nhóm thiết kế: Zeno Riondato, Michelle Stadelman, Francesco Stassi, Alice Tasca

53644e9cc07a806dcb00003f_pre-primary-school-asa-studio_back_view_gasanze

Mục đích của dự án là thiết lập các tiêu chuẩn cho cơ sở Rwanda preprimary. Dựa trên những nghiên cứu từ các trường học tiêu chuẩn thân thiện với trẻ em, dự án này tìm cách kích thích trẻ em dưới 6 tuổi. Việc sử dụng các vật liệu ,kỹ thuật, bố trí không gian hợp lý, nhằm đạt được sự thống nhất, sáng tạo, hiệu quả chi phí và có thể nhân rộng thành mô hình bền vững.

 53644f75c07a805651000076_pre-primary-school-asa-studio_mason_gasanze

Gasanze là một trong 5 dự án thí điểm nhằm cải thiện giáo dục mầm non ở cấp quốc gia. Chính phủ Rwanda muốn thiết lập các tiêu chuẩn cho các cơ sở mẫu giáo,  có mô hình nhân rộng ở tất cả các trường tiểu học trên cả nước; Do đó, hiệu quả chi phí và sự tham gia của cộng đồng là chìa khóa của sự thành công. Thiết kế phải đạt được không gian học tập bền vững, sáng tạo và thoải mái cho trẻ em dưới 6 tuổi.

 53644f34c07a805651000075_pre-primary-school-asa-studio_interior_view_and_furniture_gasanze

Tất cả các yếu tố được thiết kế theo những hoạt động của trẻ em, kỹ năng ngôn ngữ, giao tiếp xã hội và phát triển tri thức. Các điểm nước sạch, nhà vệ sinh an toàn tách biệt; không gian học tập ngoài trời cho phép sử dụng linh hoạt quanh năm. Toàn bộ công trình góp phần giáo dục thêm cho trẻ em, giúp những người chăm sóc trong công việc của họ, bồi dưỡng quá trình tự học tập của chúng.

53644eb7c07a805651000072_pre-primary-school-asa-studio_children_gasanze

Vai trò của UNICEF liên quan đến chính quyền địa phương, xác định một chiến lược giảng dạy sáng tạo, cung cấp hậu cần, tài trợ, và liên lạc với Bộ Giáo dục. Sự tham gia của tất cả các bên liên quan là một phần trung tâm của quá trình thiết kế, bắt đầu với những phát hiện từ các dự án tư vấn CFS được thực hiện bởi UNICEF 2008 trên toàn quốc; ASA đã làm việc với hiệu trưởng, UNICEF, các kỹ sư, nhà thầu, thợ xây và cộng đồng để đảm bảo độ bền lâu dài của các cơ sở này.

Mặt cắt A-A

Mặt cắt A-A
MẶt cắt B-B

MẶt cắt B-B

Truy cập để xem nhiều hơn tại NhaDatSo.com – Mạng Nhà Đất Số 1 Việt Nam
Hotline: (08) 6262.3838 / (08) 2266.3838 / (08) 2268.3838

mua ban nha dat so

Danh Mục Khác

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>