Diện tích tách thửa đất nông nghiệp lên thổ cư là khoảng bao nhiêu m2?

Trường hợp thửa đất thuộc khu vực quy hoạch, để sản xuất nông nghiệp: được phép tách thửa, thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại phải đảm bảo diện tích tối thiểu là 500m2 đối với đất trồng cây hàng năm, đất nông nghiệp khác và 1.000m2 đối với đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối.
Nhiều người gặp khó khăn trong việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất, đặc biệt là chuyển sang đất thổ cư. Vậy cần diện tích nông nghiệp bao nhiêu bạn mới có thể làm thủ tục xin thay đổi mục đích sử dụng đất?
 

 

Một độc giả có mảnh đất trồng cây lâu năm ở Nhơn Đức, Nhà Bè thắc mắc về việc xin chuyển lên thổ cư thì cần có bao nhiêu m2? Điều kiện và hồ sơ cụ thể của thụ tục này thế nào? Vấn đề trên sẽ được Luật sư Phạm Thị Bích Hảo, Giám đốc Công ty luật TNHH Đức An giải đáp:

Trường hợp của bạn là đất trồng cây lâu năm thì theo quy định tại Điều 10 Luật Đất đai 2013, đây là đất nông nghiệp. Với loại hình đất này muốn xin chuyển lên đất thổ cư thì diện tích tách thửa đất nông nghiệp tối thiểu được quy định khá rõ ràng. Cụ thể, theo quy định tại Quyết định 60/2017/QĐ-UBND quy định diện tích tách thửa đất nông nghiệp tối thiểu trên địa bàn TP.HCM.

Bạn là nhà đầu tư bất động sản muốn đầu tư vào các dự án bất động sản nước ngoài thì hãy chọn dự án thành phố xanh forest city malaysia. Dự án forest city với nhiều chính sách ưu đãi cho người Việt, dự án forest city  sẽ trở thành nơi đáng sống nhất thế giới trong tương lai

Theo Điều 5 Quy định về tách thửa các loại đất, tại khoản 2 về diện tích tách thửa đất nông nghiệp có ghi rõ:

a) Trường hợp thửa đất thuộc khu vực quy hoạch, để sản xuất nông nghiệp: được phép tách thửa, thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại phải đảm bảo diện tích tối thiểu là 500m2 đối với đất trồng cây hàng năm, đất nông nghiệp khác và 1.000m2 đối với đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối.

b) Trường hợp thửa đất thuộc khu vực không phù hợp quy hoạch để sản xuất nông nghiệp và thuộc khu vực phải thu hồi theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt và công bố thì không được tách thửa. Trường hợp thửa đất thuộc khu vực không phù hợp quy hoạch để sản xuất nông nghiệp và không thuộc khu vực phải thu hồi theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt và công bố, thì người sử dụng đất được thực hiện các quyền theo quy định tại Điều 49, Luật Đất đai.

Xem Thêm:  Top 8 căn hộ chung cư hàng đầu để đầu tư ở Tribeca

Vậy nên, căn cứ theo quy định trên diện tích tối thiểu để tách thửa là 1.000m2 đối với đất trồng cây lâu năm.

Điều kiện để chuyển mục đích sử dụng đất:

Theo Luật Đất đai 2013 quy định tại Điều 57 về chuyển đổi mục đích sử dụng đất

Những trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền gồm:

Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp: theo quy định trên việc chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp phải được phép của cơ quan có thẩm quyền. Người người sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; chế độ sử dụng đất, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất được áp dụng theo loại đất sau khi được chuyển mục đích sử dụng.

 

Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất

Tại điều 69 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định trình tự, thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất như sau:

Bước 1: Người sử dụng đất nộp đơn xin phép chuyển mục đích sử dụng đất kèm theo Giấy chứng nhận đến cơ quan tài nguyên và môi trường.

Bước 2: Cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ; xác minh thực địa, thẩm định nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất; hướng dẫn người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính. Đối với trường hợp nhà đầu tư nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của người đang sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thì thực hiện thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất đồng thời với Thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

Bước 3: Người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Hồ sơ cần có để xin chuyển mục đích sử dụng đất

Theo Điều 6, Hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất Thông tư 30/2014/TT-BTNMT Quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất bao gồm:

Người sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; hồ sơ gồm:

– Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư này;

– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

 

Danh Mục Khác

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>